Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, họ tên, số điện thoại người liên hệ/đăng ký. Đây là các thông tin mà Ban Quản Lý website cần người giới thiệu/ nhà tuyển dụng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản Lý website liên hệ trong một số trường hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người giới thiệu/nhà tuyển dụng.
 • Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • lm-medienverlag sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ tìm thông tin người đọc
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người giới thiệu hoặc các hoạt động giả mạo thông tin
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: lm-medienverlag có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

1.      Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu của người giới thiệu/nhà tuyển dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của lm-medienverlag

2.      Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Người đăng ký tài khoản có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website lm-medienverlag và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.
 • Người đăng ký tài khoản có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Slm-medienverlag. Khi tiếp nhận những phản hồi này, lm-medienverlag sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

3.      Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin người đăng ký trên lm-medienverlag được lm-medienverlag cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của lm-medienverlag. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người giới thiệu/ nhà tuyển dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • lm-medienverlag sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của lm-medienverlag trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.
 • lm-medienverlag có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, người đăng ký tài khoản phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của lm-medienverlag.
 • lm-medienverlag cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin người đăng ký tài khoản, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa lm-medienverlag với người đăng ký tài khoản.
 • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của lm-medienverlag chỉ được áp dụng tại lm-medienverlag. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại lm-medienverlag. Người sử dụng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu người sử dụng, lm-medienverlag sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người sử dụng được biết.
 • Ban quản lý com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý lm-medienverlag không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Cộng tác viên/Nhà tuyển dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin người sử dụng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.